1976 yılında Antakya’da doğdu. Tıp eğitimini 1993-1999 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi’nde aldı. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini 1999-2004 yıllarında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

2011 şubat ayında alanında bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla 1 aylığına Japonyaya giderek, Tokyo National Cancer Center, Kolorektal Cerrahi Departmanı’nda çalışmalara katıldı. 

Üyesi olduğu Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin yurt dışı eğitim bursu ile 2011 Ekim Aralık ayları arasında 3 aylığına Cleveland Clinic Florida, Kolorektal Cerrahi Departmanı‘nda bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

2012 yılında üyesi olduğu Amerikan Kolorektal Cerrahlar Cemiyeti (American Society Colon and Rectal Surgeons) tarafından burs verilerek ABD’ye davet edilmiş ve San Antonio, Texas’da biri Türkiyede’ki genel cerrahinin güncel durumu, diğeri kolorektal kanserlerle ilgili olmak üzere 2 sunum yapmıştır.

2013 yılında Üniversiteler arası kurulun yaptığı sınav sonucu “Doçent” ünvanını almıştır.

2014 yılında Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrosuna atanmıştır. Yine aynı yıl Amerikan Kolorektal Cerrahlar Birliği tarafından uluslar arası “fellow” olarak seçilmiş, ayrıca Barcelona’da girdiği yazılı ve sözlü sınavlar sonucu Avrupa Kolorektal Cerrahi Yeterlilik Sertifikası‘nı (European Board of Surgery – Coloproctology) alma başarısı göstermiştir.